ISO-certificering

Certificeret kvalitetshåndteringssystem i overensstemmelse med ISO 9001:2015

For os er kvaliteten af vores sortiment uhyre vigtigt. Vi forsøger imidlertid også at forbedre hele organisationens kvalitet på kontinuerlig vis. Vi tester årligt vores kvalitetshåndteringssystem i overensstemmelse med kriterierne i ISO 9001:2015, så vi konstant kan forbedre os og fremstå som en transparent organisation over for vores eksisterende og potentielle kunder.

Fordele

  • Uafhængige, årlige inspektioner
  • Åbenhed og objektivitet
  • Garanteret kvalitetsniveau

Om ISO 9001:2015

ISO 9001: 2015 er den mest anvendte kvalitetshåndteringsstandard på verdensplan, og den er anerkendt i mere end 100 lande. Denne standard fastsætter kravene for kvalitetshåndteringssystemer og er uafhængig af, hvilken type virksomhed eller branche man arbejder inden for. Standarden fastlægger de internationale krav, som en organisation skal leve op til for at sikre kunderne den kvalitet, de forventer.

ISO 9001 udgør en ramme for hele kvalitetshåndteringssystemet og er endvidere fundamentet for et heldækkende kvalitetshåndteringssystem. Hvis en virksomhed viser sig at opfylde alle kravene i dette system, er det et uafhængigt certificeringsorgan, der udfærdiger et ISO-9001-certifikat.
Certificeringen gælder de processer, der skaber et produkt eller en service, og gælder ikke selve produktet eller tjenesten. Certifikatet er gyldigt i en vis periode og kan kun forlænges ved regelmæssig kontrol af et uafhængigt certificeringsorgan.

> Se vores nuværende certifikat