Dobbelt reservation eller reservationen er stadig aktiv selvom ordren er sendt/annulleret.

Hvis du handler med et Mastercard, Visa Electron eller et andet debetkort, kan pengene være reserveret på din konto i løbende måned + 30 dage, selvom købet er ophævet. Det er ikke Conradelektronik, der har reserveret pengene, men din bank. Vi vil dog altid gerne være behjælpelige med at ophæve reservationen. 

Hvorvidt reservationen kan ophæves afhænger af de kortregler, der fulgte med, da du underskrev aftalen om dit betalingskort. Reglerne kan svinge fra bank til bank, men typisk kræver banken dokumentation fra vores side på, at vi har annulleret købet for at ophæve reservationen. Denne dokumentation vil vi med glæde videresende, vi skal blot have fat i den rette bank. Hvis du har en reservation på din konto, som du gerne vil have slettet, skal du derfor kontakte os. 

Følgende oplysninger vi har brug for når vi kontakter din bank er:

Dit fornavn og efternavn.
CPR nummer
Kontonummer

Samt mailadresse til din bank.

 

Herfra er det op til banken at ophæve reservationen og frigive pengene. Hvis banken ikke kan ophæve reservationen, er der desværre ikke andet at gøre end at afvente den naturlige ophævelse jf. den aftale, der blev indgået ved oprettelse af betalingskortet.